THÔNG BÁO

Môn học sau chỉ đổi phòng học ngày 24/01/2021. Các buổi còn lại học tại phòng cũ.

Môn Đại số tuyến tính nâng cao của lớp cao học ngành Đại số, Toán giải tích, Toán ứng dụng – Giáo dục toán học khóa 30/2020 ngày 24/01/2021 học tại phòng E301.