THÔNG BÁO

Môn Giáo dục định hướng STEM của lớp cao học ngành Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học khóa 29/2019 và  khóa 30/2020 không mở trong nhóm học phần này vì số lượng học viên đăng ký quá ít.