THÔNG BÁO

Môn Đại số tuyến tính của lớp cao học ngành Toán khóa 30/2020 từ ngày 27/12/2020 (chủ nhật) lúc 8g00 chuyển sang học tại phòng I24.