THÔNG BÁO

Môn Phổ nghiệm chuyên sâu của lớp cao học ngành Hóa lý khóa 29/2019 không mở trong nhóm học phần 4 vì số lượng học viên đăng ký quá ít.