THÔNG BÁO

Thời khóa biểu học phần 1 các lớp cao học khóa 20/2020 đã có phòng học (Xem file đính kèm). Các môn chưa có phòng học sẽ cập nhật sau

Thời gian bắt đầu: 21/12/2020