Trong hai ngày 21/11/2020 (Thứ bảy) và sáng ngày 22/11/2020 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 – đợt 2.

Theo thông báo từ Phòng Tổ chức Hành chính (file đính kèm), để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, các lớp cao học, các trung tâm và phòng thí nghiệm tại các dãy nhà C và F tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi tuyển sinh cụ thể:

– Ngày 21/11/2020 (thứ Bảy): từ 06g15 đến 17g00

– Ngày 22/11/2020 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 11g00

Những dãy nhà không có phòng thi vẫn hoạt động bình thường.

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo học viên cao học, nghiên cứu được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi tuyển sinh.