ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học

Kỳ thi ngày 20/12/2020

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

    Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức  kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng), chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra bậc thạc sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng: học viên cao học của các trường thành viên ĐHQG-HCM.

Lưu ý: Học viên đăng ký dự thi không yêu cầu phải học lớp ôn tập môn tiếng Anh.

2. Cấu trúc đề thi: Xem file đính kèm

3. Ngày thi và giờ thi: ngày 20/12/2020 (cả ngày), Xem file đính kèm phân bố giờ thi

4. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. Đăng ký dự thi:

Học viên nộp phiếu đăng ký thi (Mẫu đính kèm) và nộp lệ phí tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KH Tự nhiên từ ngày thông báo đến 16g ngày 04/12/2020 (Nhà trường có thể kết thúc đăng ký dự thi sớm nếu đã đủ số học viên dự thi)

Học viên không được thay đổi ngày thi hoặc rút lại lệ phí thi sau khi đã đăng ký thi.

6. Lệ phí thi: 650.000đ/ học viên

7. Giấy báo dự thi:

Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên các ngày 17, 18/12/2020 giờ hành chính) và từ 6g30 – 7g15 ngày 20/12/2020.

8. Kết quả thi:

– Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học được dùng để xét chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho các học viên cao học thuộc các Cơ sở đào tạo thành viên thuộc tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

– Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ chuyển kết quả thi của học viên đến cơ sở đào tạo thạc sĩ của học viên, không cấp phiếu điểm cho từng học viên.

     – Cách tính điểm: Điểm đánh giá được tính là điểm trung bình chung của 4 kỹ năng (không tính điểm từng kỹ năng).

Học viên đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh khi điểm trung bình chung ≥ 80 điểm (theo thang điểm 160).

– Công bố kết quả: học viên xem kết quả thi tại website: sdh.hcmus.edu.vn sau ngày 30/12/2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh