Lớp ôn thi Đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học, khóa tháng 11/2020, chuyển sang các phòng học cố định như sau:
– Sáng thứ Tư: phòng C05
– Sáng thứ Sáu: F205A