Điểm thi môn Vi tảo công nghệ và ứng dụng – CNSH K29