Điểm thi môn Thực tập chuyên ngành sinh lý thực vật – SLTV K28