Điểm thi môn Thực tập chuyên ngành công nghệ sinh học – CNSH K29