Điểm thi môn Thực tập hoá vô cơ chuyên sâu – HVC K29