Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Toán UD GDTH K29