THÔNG BÁO

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của các lớp cao học ngành Sinh khoá 2019 sẽ chuyển sang học tại phòng F301 lúc 8g00 chủ nhật hằng tuần từ ngày 25/10/2020 đến 01/11/2020.