THÔNG BÁO

Môn Sinh hoá của sự điều hoà và truyền tín hiệu tế bào của lớp cao học ngành Hoá sinh K29 sẽ chuyển sang học vào chủ nhật hằng tuần lúc 13g30 tại B42 bắt đầu từ ngày 25/10/2020 (chủ nhật) đến kết thúc môn.