ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp ôn tập thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Chương trình dành cho học viên cao học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức lớp ôn tập môn tiếng Anh, chương trình thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học (ĐGNL tiếng Anh- 4 kỹ năng) , kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng: là học viên cao học thuộc các cơ sở đào tạo thành viên của ĐHQG-HCM.

2 .Thời lượng ôn tập: 48 tiết (6 tuần: từ 04/11/2020 – 11/12/2020)

3. Lịch học trong tuần: học viên học 2 buổi/ tuần

  • Sáng thứ Tư (từ 8g00 – 11g15), ngày bắt đầu: 04/11/2020, phòng học: B44
  • Sáng thứ Sáu (từ 8g00 – 11g15), ngày bắt đầu 06/11/2020, phòng học: B44

4. Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. Đăng ký ghi danh và học phí

5.1. Học phí: 2.220.000đ/ học viên

5.2. Đăng ký ghi danh và học phí

  • Học viên đăng ký ghi danh và đóng học phí tại phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM, từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 28/10/2020 (8g00 – 17g00) (có thể kết thúc thời hạn đăng ký ghi danh sớm nếu đã đủ học viên).
  • Học viên xem kỹ lịch học trước khi đăng ký, Nhà trường không giải quyết rút học phí với bất cứ lý do gì.

6. Ngày thi ĐGNL tiếng Anh dành cho học viên cao học: 20/12/2020

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh