THÔNG BÁO

Môn Khai thác văn bản và ứng dụng của lớp cao học ngành Hệ thống thông tin K29 sẽ học tại phòng B11A bắt đầu từ ngày 03/10/2020 lúc 9g30