THÔNG BÁO

Kết quả phúc khảo điểm thi đánh giá năng lực tiếng anh chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM kỳ thi ngày 06/9/2020 (Xem file đính kèm)