Điểm thi môn Lý thuyết xác suất nâng cao – Toán ứng dụng K28