ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH

Chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ

(Địa chỉ trang web: sdh.hcmus.edu.vn)

 

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020-đợt 2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề thi tuyển môn tiếng Anh của trường ĐH KH Tự nhiên)

1. Đăng ký ghi danh:

Đăng ký ghi danh từ ngày 27/8/2020 đến ngày 15/9/2020, tại phòng ĐT Sau Đại học trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM (phòng số 8 dãy B).

  • Điều kiện mở lớp: tối thiểu 35 học viên/ lớp
  • Thời gian ghi danh có thể kết thúc sớm nếu đủ học viên mở lớp.
  •  Học viên xem xét kỹ thời khóa biểu trước khi đăng ký ghi danh. Nhà trường không giải quyết hoàn trả học phí sau khi học viên đã đăng ký.

2. Thời lượng môn học: 45 tiết, gồm 3 kỹ năng: Viết -Đọc -Nghe

3. Thời gian khóa học:

  • Lớp buổi sáng: 23/9/2020 – 28/10/2020
  • Lớp buổi tối: 21/9/2020 – 09/11/2020

4. Học phí và lịch học các lớp

Lớp Học phí Ngày học trong tuần Ngày khai giảng
Anh văn 1 (buổi sáng) 750.000 đ/ hv

Sáng thứ 4 (8g00 – 11g00), phòng B44

Sáng thứ 6 (8g00 – 11g00), phòng B44

8g00, ngày 23/9/2020
Anh văn 2 (buổi tối) 1.125.000đ/ hv Tối thứ 2 (18g00 – 20g15), phòng B11A

Tối thứ 4 (18g00 – 20g15), phòng B11A

18g00, ngày 21/9/2020

5. Tài liệu ôn tập: Học viên liên hệ tại phòng ĐT SĐH vào ngày khai giảng.

6. Học viên xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Nguyễn Xuân Vinh