THÔNG BÁO

Môn Thu nhận và ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học – Hoá sinh K29 thi vào ngày 17/9/2020 lúc 8g00 sẽ chuyển sang thi tại phòng E403