THÔNG BÁO

Môn Vi tảo công nghệ và ứng dụng – CNSH K29 thi vào ngày 14/9/2020 lúc 8g00 sẽ chuyển sang thi tại phòng C33