THÔNG BÁO

Môn Các hệ thống cấu trúc sinh học nano của lớp cao học ngành Khoa học vật liệu khoá 2019 thi vào ngày 18/9/2020 (thứ 6) lúc 14g00 tại phòng E403