ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 THÔNG BÁO

v/v Chiêu sinh các lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ chuẩn bị cho kỳ thi

tuyển sinh sau đại học năm 2020 – đợt 2

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2020 (đợt 2) hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo mở các lớp hướng dẫn ôn tập theo kế hoạch như sau:

1. Thời gian học:

Dự kiến từ ngày 10/8/2020 đến hết thời lượng mỗi môn học (dự kiến 04/10/2020).

2. Thời lượng môn học, học phí:

– Môn cơ bản : 3 tín chỉ (45 tiết, 2 buổi/tuần)

– Môn cơ sở : 2 tín chỉ (30 tiết, 1-2 buổi/ tuần);

Mức thu học phí: 250.000đ/ tín chỉ

3. Đăng ký ghi danh:

Học viên đăng ký ghi danh từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 06/8/2020 tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5. Khi đăng ký, học viên sẽ được cấp THẺ VÀO LỚP (chỉ được cấp 1 lần).

Học viên đã đăng ký học ôn tập đợt 1 năm 2020 và được bảo lưu học phí theo thông báo số 44/SĐH ngày 17/4/2020 liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học để đổi thẻ vào lớp mới (mang theo thẻ vào lớp đã được cấp khi đăng ký học ôn tập đợt 1).

4. Tài liệu môn học:

– Đề cương môn học: Học viên tham khảo đề cương tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn (mục Tuyển sinh\Cao học).

– Tài liệu môn học: theo nội dung đã nêu trong đề cương, học viên tự mua giáo trình, sách tham khảo thêm tại các nhà sách.

5. Thời khóa biểu của từng môn học (file đính kèm) – cập nhật ngày 31/8/2020

– Tất cả các lớp sẽ học vào buổi tối trong tuần; sáng, chiều, tối thứ Bảy hoặc sáng, chiều Chủ nhật (môn Cơ bản học 2 buổi/ tuần; môn Cơ sở học 1-2 buổi/tuần).

– Địa điểm học: tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, Tp.HCM.

– Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

6. Điều kiện mở lớp:

Các lớp ôn tập được mở nếu số học viên đăng ký ≥ 10. Nếu số HV ít hơn 10, nhà trường sẽ hủy lớp và hoàn lại học phí cho HV (HV phải xuất trình biên lai để Nhà trường hoàn trả học phí nếu hủy lớp).

7. Giấy triệu tập học ôn tập:

Học viên có nhu cầu cấp giấy triệu tập học ôn tập, giấy xác nhận lịch học để trình cơ quan công tác giải quyết chế độ đi học, đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo Sau Đại học (xuất trình biên lai thu học phí) từ ngày 10/8/2020 đến 30/9/2020.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

  

Đặng Thị Phương Thảo