PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh, dành cho học viên cao học thuộc ĐHQG-HCM, vào ngày 06/09/2020 bổ sung thời gian đăng ký đến ngày 27/8/2020