Điểm thi môn Viễn thám ứng dụng trong khoa học trái đất – VLĐC K29