Điểm thi môn Phương pháp số toán và mô hình trong khoa học trái đất – Hải dương K29