Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Kỹ thuật địa chất K29