THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Quý Thầy Cô và các anh chị Nghiên cứu sinh, học viên cao học công văn số 85/KHTN-TCHC ngày 31/07/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19. Nội dung như sau:


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2868/UBND-VX ngày 30/7/2020 về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19; Thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1407/ĐHQG-VP về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ kết luận của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại buổi họp ngày 30/7/2020, nay yêu cầu tất cả Viên chức Người lao động, người học, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

  1. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện công tác rà soát tại đơn vị, đặc biệt đối với những người có liên quan đến 28 địa danh (được chỉ ra tại Thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế) phải báo cáo (qua email) cho trưởng đơn vị quản lý trực tiếp để thực hiện cách ly theo quy định.
  2. Thực hiện các biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của nhà trường tại Thông báo số 82, ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
  3. Tạm dừng các hoạt động, sự kiện đông người khi chưa cấp thiết, trong trường hợp cấp bách phải có ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng mới được phép triển khai.
  4. Thực hiện nghiêm túc công tác đo thân nhiệt khi vào trường và bắt buộc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn tại những địa điểm mà nhà trường đã trang bị, bảo đảm vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc, giao dịch công việc tại Trường. Công tác tiêu độc, khử trùng ở các phòng học, phòng làm việc phải thực hiện đầy đủ và định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan y tế và yêu cầu cụ thể của Ban Chỉ đạo.
  5. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường và địa phương trong việc nâng cao cảnh giác, công tác tuyên truyền để ngăn ngừa việc lây lan phát tán dịch bệnh.
  6. Trong trường hợp có dấu hiệu sốt, ho hay mệt mỏi bất thường, Viên chức Người lao động và người học nên đến cơ sở y tế để được tư vấn trước khi đến trường, hoặc liên hệ trực tiếp Ban Chỉ đạo thông qua trưởng trạm y tế (Bs Đỗ Thị Hoàn, 0778652780) để được hỗ trợ.

Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị các anh chị Nghiên cứu sinh và học viên cao học tiến hành khai báo dịch tễ theo yêu cầu của nhà trường theo link sau: https://bit.ly/KBTTDT

Tham khảo công văn tại đây

Trân trọng./.

Phòng Đào tạo Sau đại học.