Điểm thi môn Phương pháp toán trong tin học và giải thuật – KHMT K27