THÔNG BÁO

Các lớp cao học khoá năm 2019 xem chi tiết thời khoá biểu HP2 (có phòng học cập nhật mới) (Xem file đính kèm)

Thời gian bắt đầu 28/6/2020

Các môn chưa có phòng học sẽ cập nhật sau.