Điểm thi môn Phân tích khoa học thông tin – HTTT K29