Điểm thi môn Các ngôn ngữ hình thức và Automata – HTTT K29