ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp ôn tập thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Chương trình dành cho học viên cao học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức lớp ôn tập kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng)- lớp ngoài giờ, chương trình dành cho học viên cao học, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng: là học viên cao học thuộc các cơ sở đào tạo thành viên của ĐHQG-HCM.

2. Đăng ký ghi danh:

  • Học viên đăng ký ghi danh từ tháng 24/6/2020 đến tháng 03/7/2020 (có thể kết thúc thời hạn đăng ký ghi danh sớm nếu đã đủ học viên mỗi lớp).
  • Khi đăng ký ghi danh học viên phải xuất trình thẻ học viên.
  • Học viên xem kỹ lịch học trước khi đăng ký, Nhà trường không giải quyết rút học phí với bất cứ lý do gì.

3. Học phí: 2.664.000đ/ học viên

Học viên đăng ký ghi danh và đóng học phí tại Phòng ĐT Sau đại học (phòng B08) trong giờ hành chánh (học viên phải xuất trình thẻ học viên khi đăng ký ghi danh, trừ học viên của các CSĐT khác trong ĐHQG-HCM đã lập danh sách gửi phòng ĐT SĐH)

4. Thời lượng ôn tập: 48 tiết (8 tuần: từ 03/7/2020 – 22/8/2020)

5. Lịch học trong tuần: học viên học 2 buổi/ tuần

  • Tối thứ Sáu (từ 18g00 – 20g15), ngày bắt đầu: 03/7/2020, tại phòng B11A
  • Tối thứ Bảy (từ 18g00 – 20g15), ngày bắt đầu 04/7/2020, tại phòng B11A

6. Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

7. Kế hoạch tổ chức thi:

  • Dự kiến ngày thi: 30/8/2020 (cả ngày)
  • Lệ phí thi: 650.000đ/học viên
  • Xem thông báo chi tiết kế hoạch thi sau ngày 06/8/2020
 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh