THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THI

14G00 NGÀY 22/6/2020

 

Lớp cao học khoá năm 2019 các ngành Lý thuyết xác suất và TKTH, Vật lý hạt nhân, Điện tử viễn thông máy tính, Vi điện tử, Hoá phân tích, Vi sinh

Lớp cao học khoá năm 2018 các ngành Đại số và lý thuyết số, Hoá hữu cơ

Xem chi tiết thay đổi phòng thi các môn sau:

STT

MÔN THI PHÒNG THI

NGÀY THI

1 Phương pháp cấu trúc nâng cao

E 402

8g00 ngày 22/6/2020

2 Xúc tác đồng thể
3 Kỹ thuật di truyền vi sinh

E 302

4 Seminar đại số

E 401

5 Mạch tích hợp tuyến tính
6 Lý thuyết thống kê nâng cao
7 Lý thuyết hạt nhân 2