THÔNG BÁO

Môn Hoá học các hợp chất thiên nhiên (Phần TS. Nguyễn Trí Hiếu) của lớp cao học ngành Hoá hữu cơ khoá năm 2019 sẽ thi vào ngày 22/6/2020 (thứ 2) lúc 8g00 tại phòng E401