ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠO HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM

(Kế hoạch từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2020)

 

Học viên liên hệ đăng ký học tại phòng Đào tại Sau đại học (phòng 08, nhà B, tầng trệt), trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM (ĐT 028 38350097; email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn)

Thông tin chi tiết về học phí, ngày học, phòng học sẽ thông báo tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào thời gian đăng ký của từng khóa.

Stt Khóa Nội dung Thời gian học Thời gian đăng ký Ghi chú
1 1/2020

Lớp ôn tập

(48 tiết – 6 tuần)

18/5/2020 – 26/6/2020 4/5/2020 – 15/5/2020 2 buổi/ tuần
2 2/2020

Lớp ôn tập

(48 tiết – 6 tuần)

13/7/2020 – 22/8/2020 22/6/2020 – 10/7/2020 2 buổi/ tuần
3 3/2020

Lớp ôn tập

(48 tiết – 6 tuần)

21/9/2020 – 31/10/2020 03/9/2020 – 18/9/2020 2 buổi/ tuần