ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠO HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM

(Kế hoạch từ tháng 5 đến tháng 12  năm 2020)

 

Các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh không yêu cầu học viên phải học lớp ôn thi.

Học viên có nguyện vọng học ôn thi trước khi đăng ký dự thi nên xem lịch học các lớp ôn thi tương ứng với các kỳ thi trước khi đăng ký thi.

1. Lệ phí thi: 650.000đ/ hv

2. Đơn đăng ký dự thi: Mẫu đính kèm

3. Cấu trúc dề thi: File đính kèm

Stt Ngày thi Giờ thi Thời gian đăng ký thi Ghi chú
1 31/05/2020 Buổi sáng thi: Đọc – Viết – Nghe (180 phút)
Buổi chiều thi: Nói (vấn đáp)
Học viên đã đăng ký vào tháng 3 và tháng 4
2 07/06/2020 Buổi sáng thi: Đọc – Viết – Nghe (180 phút)
Buổi chiều thi: Nói (vấn đáp)
Học viên đã đăng ký vào tháng 3 và tháng 4
3 14/06/2020 Buổi sáng thi: Đọc – Viết – Nghe (180 phút)
Buổi chiều thi: Nói (vấn đáp)
01/06/2020 – 05/06/2020
4 05/07/2020 Buổi sáng thi: Đọc – Viết – Nghe (180 phút)
Buổi chiều thi: Nói (vấn đáp)
08/06/2020 – 23/6/2020
5 30/08/2020 Buổi sáng thi: Đọc – Viết – Nghe (180 phút)
Buổi chiều thi: Nói (vấn đáp)
27/07/2020 – 14/08/2020
6 27/9/2020 Buổi sáng thi: Đọc – Viết – Nghe (180 phút)
Buổi chiều thi: Nói (vấn đáp)
24/08/2020 – 15/9/2020 dự trữ
7 15/11/2020 Buổi sáng thi: Đọc – Viết – Nghe (180 phút)
Buổi chiều thi: Nói (vấn đáp)
12/10/2020 – 30/10/2020