ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

1. NGUYỄN PHƯƠNG DUY ANH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Khảo sát phổ exciton trong hệ bán dẫn hai chiềuvào lúc 14g30, ngày 20/6/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. NGUYỄN THỊ CẨM THU, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu đánh giá và tối ưu hóa trong xạ trị điều biến cường độ chùm protonvào lúc 9g30, ngày 13/6/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM