Điểm thi môn Quá trình ngẫu nhiên 1 – XSTK K27 (ngày thi: 28/5/2020)