PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Kỹ thuật di truyền biến dưỡng thứ cấp ở thực vật (ngành Công nghệ sinh học, khóa 28/2018) sẽ nghỉ học 1 buổi sáng thứ Sáu, ngày 29/5/2020. Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.