Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc cập nhật lịch học và phòng học của lớp cao học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, ngành Khoa học vật liệu, khóa 29/2019, như sau:

  • Lịch học: chiều thứ Bảy (13g30)
  • Phòng học: F205B