ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận giấy báo thi và thời gian tập trung thi ĐGNL tiếng Anh (4 kỹ năng) ngày 31/5/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo thời gian nhận giấy báo thi và tập trung thi đánh giá năng lực tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học, kỳ thi ngày 31/5/2020

1. Danh sách học viên dự thi: Xem danh sách đính kèm

2. Nhận giấy báo thi: học viên nhận giấy báo thi vào ngày 28, 29/05/2020 (giờ hành chính) hoặc từ 6g30 – 7g00 ngày 31/5/2020 tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

3. Ngày thi và phân bố giờ thi

  •  – Ngày thi: 31/05/2020 (cả ngày)
    • Buổi sáng: học viên có mặt tại phòng thi lúc 7g15
    • Buổi chiều: học viên xem giờ tập trung trong giấy báo thi
  •  – Phân bố chi tiết giờ thi: Xem chi tiết phân bố giờ thi

4. Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM. Học viên xem phòng thi trong giấy báo thi.

5. Lưu ý: Học viên phải xuất trình giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân hợp lệ cho Cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi. Các trường hợp không có giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi với bất kỳ lý do gì.

Giấy tờ tùy thân hợp lệ gồm 1 trong 5 giấy tờ sau:

– Thẻ học viên cao học (còn rõ ảnh)

– Hoặc Giấy chứng minh nhân dân (còn rõ ảnh)

– Hoặc Thẻ căn cước công dân (còn rõ ảnh)

– Hoặc Giấy phép lái xe (còn rõ ảnh)

– Hoặc Hộ chiếu.

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Nguyễn Xuân Vinh