PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Phương pháp toán cho tin học (ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin, khóa 29/2019), học vào các buổi chiều thứ Bảy, sẽ chuyển sang học tại phòng I24 (lầu 2, tòa nhà I), bắt đầu từ ngày  23/5/2020.