ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học
Kỳ thi ngày 31/5/2020 ngày 07/6/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức 02 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng), chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra bậc thạc sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng: học viên cao học của các trường thành viên ĐHQG-HCM.

Lưu ý: Học viên đăng ký dự thi không yêu cầu phải học lớp ôn tập môn tiếng Anh.

2. Cấu trúc đề thi (file đính kèm)

3. Ngày thi và giờ thi: học viên chọn 1 trong 2 ngày thi sau

4. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. Đăng ký dự thi:

5.1. Học viên đã đăng ký và đóng lệ phí thi trong thời gian từ tháng 01/2020 đến tháng 04/2020 (danh sách đính kèm)

Học viên vui lòng đăng ký chọn lại ngày thi 31/5/2020 hoặc 07/06/2020 tại link:

https://forms.gle/ADR1MDCja6K65rMF9

Thời hạn đăng ký: trước ngày 22/5/2020. Sau thời hạn này nếu Anh/Chị không xác định ngày thi trong 2 ngày nêu trên, Nhà trường sẽ hủy đơn đăng ký trước đây của Anh/ Chị.

5.2. Học viên chưa đăng ký thi: đăng ký từ ngày ra thông đến 16g00 ngày 22/5/2020, giờ hành chính. (Nhà trường có thể kết thúc đăng ký sớm nếu đủ số học viên đăng ký).

Đăng ký trực tiếp: Học viên nộp phiếu đăng ký dự thi (mẫu đính kèm) và nộp lệ phí thi tại phòng ĐT Sau đại học.

6. Lệ phí thi: 650.000đ/ học viên

7. Giấy báo dự thi:

  • Thi ngày 31/5/2020: Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên các ngày 27, 28, 29/05/2020; và từ 6g30 – 7g15 ngày 31/5/2020.
  • Thi ngày 07/06/2020: Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên các ngày 3,4,5/6/2020; và từ 6g30 – 7g15 ngày 07/6/2020

8. Kết quả thi:

  • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học được dùng để xét chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho các học viên cao học thuộc các Cơ sở đào tạo thành viên thuộc tại Đại học Quốc gia TP.HCM.
  • Cách tính điểm: Điểm đánh giá được tính là điểm trung bình chung của 4 kỹ năng (không tính điểm liệt từng kỹ năng).
  • Học viên đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh khi điểm trung bình chung ≥ 80 điểm (theo thang điểm 160).
  • Công bố kết quả: học viên xem kết quả thi tại website: sdh.hcmus.edu.vn

– Thi ngày 31/5/2020, kết quả công bố sau ngày 24/6/2020

– Thi ngày 07/6/2020, kết quả công bố sau ngày 06/7/2020

9. Thông tin liên hệ đăng ký thi:

Địa chỉ: Phòng ĐT Sau đại học (B08), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Điện thoại: 028 38350097

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh