ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 04 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn tập thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Chương trình dành cho học viên cao học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức lớp ôn tập kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng), chương trình dành cho học viên cao học, kế hoạch cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: là học viên cao học thuộc các cơ sở đào tạo thành viên của ĐHQG-HCM.
 2. Đăng ký ghi danh:
 • Học viên đăng ký ghi danh từ tháng 02/2020 đến tháng 04/2020 thì không đăng ký lại.
 • Học viên chưa đăng ký ghi danh thì đăng ký tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 04/5/2020 đến 16g00 ngày 15/5/2020 (có thể kết thúc thời hạn đăng ký ghi danh sớm nếu đã đủ học viên mỗi lớp).

2.1. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học:

 • Học viên đăng ký và đóng học phí tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 15/5/2020.
 • Khi đăng ký ghi danh học viên phải xuất trình thẻ học viên.

2.2. Đăng ký trực tuyến: học viên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Học viên chuyển khoản học phí, thông tin chuyển khoản:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Số tài khoản: 6380201013387
 • Tại ngân hàng: Agribank Bình Thạnh
 • Nội dung (ghi đầy đủ và chính xác nội dung theo hướng dẫn bên dưới):

HV ……….…………………., mã HV: …………………, học phí ôn thi ĐGNLTA

Bước 2: Sau khi chuyển khoản học phí, học viên thực hiện đăng ký ghi danh trực tuyến tại link: https://forms.gle/QJiZwtyuwvJRbtq79

Trước ngày khai giảng, học viên mang theo biên lai học phí liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính để nhận THẺ VÀO LỚP (chỉ được cấp 1 lần).

Học viên xem kỹ lịch học trước khi đăng ký, Nhà trường không giải quyết rút học phí với bất cứ lý do gì.

 1. Học phí: 2.220.000đ/ học viên
 2. Thời lượng ôn tập: 48 tiết (6 tuần: từ 22/5/2020 – 26/6/2020)
 3. Lịch học trong tuần: học viên học 2 buổi/ tuần
 • Sáng thứ sáu (từ 8g00 – 11g15), ngày bắt đầu: 22/5/2020, tại phòng B44
 • Chiều thứ sáu (từ 13g30 – 16g45), ngày bắt đầu 22/5/2020, tại phòng B44
 1. Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
 2. Kế hoạch tổ chức thi:
 • Dự kiến ngày thi: 05/7/2020 (cả ngày)
 • Lệ phí thi: 650.000đ/học viên
 • Xem thông báo chi tiết kế hoạch thi sau ngày 10/6/2020
 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh