Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lịch thi lại giữa kỳ và cuối kỳ môn Triết học, khoá tháng 8/2019, dành cho học viên cao học dự kiến thi vào ngày 23/4/2020 sẽ hoãn đến khi có thông báo mới.