THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thời hạn nộp hồ sơ chuyển tự túc của khoá 2017 như sau: học viên cao học khoá năm 2017 được gia hạn thời gian nộp hồ sơ chuyển tự túc đến ngày 29/4/2020.