Theo thông báo số 22/KHTN-ĐT-SĐH ngày 06/3/2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, sinh viên và học viên sau đại học tiếp tục nghỉ học hết tháng 03 năm 2020 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Về việc tổ chức kỳ thi 2 kỹ năng tiếng Anh Nói – Viết, đợt thi vào ngày 15/3/2020 (Chủ nhật) sẽ được dời sang ngày 19/4/2020.