ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học

Kỳ thi ngày ngày 26/04/2020 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng), chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra bậc thạc sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng: học viên cao học của các trường thành viên ĐHQG-HCM.

Lưu ý: Học viên đăng ký dự thi không yêu cầu phải học lớp ôn tập môn tiếng Anh.

2. Cấu trúc đề thi: Xem file đính kèm

3. Ngày thi: 26/04/2020 (cả ngày). Học viên xem kỹ phân bố giờ thi Xem file đính kèm

4. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. Giấy báo dự thi:

Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên các ngày 23, 24/04/2020 (giờ hành chinh) hoặc từ 6g30 – 7g15 ngày 26/04/2020

6. Đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi:

6.1 Lệ phí thi: 650.000đ/ học viên

6.2 Thời gian đăng ký thi: từ ngày ra thông đến 16g00 ngày 08/04/2020 (giờ hành chính) (Nhà trường có thể kết thúc đăng ký sớm nếu đủ số học viên đăng ký 160 hv)

6.3 Hình thức đăng ký:

a/ Trực tiếp: học viên nộp phiếu đăng ký dự thi (Mẫu phiếu đăng ký) và đóng lệ phí thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM (giờ hành chính)

b/ Trực tuyến (Online): Học viên thực hiện các bước sau

Bước 1: Học viên chuyển khoản lệ phí thi, thông tin chuyển khoản:

– Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

– Số tài khoản: 6380201013387

– Tại ngân hàng: Agribank Bình Thạnh

– Nội dung:  Lệ phi thi 4KN ngày 26/4/2020 của HV……….………., mã số HV: ………

Bước 2: Sau khi chuyển khoản lệ phí thi, học viên thực hiện đăng ký thi trực tuyến tại link bên dưới: Đăng ký thi 4 kỹ năng

7. Kết quả thi:

– Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học được dùng để xét chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho các học viên cao học thuộc các Cơ sở đào tạo thành viên thuộc tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

– Cách tính điểm: Điểm đánh giá được tính là điểm trung bình chung của 4 kỹ năng (không tính điểm riêng và điểm liệt từng kỹ năng).

– Học viên đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh khi điểm trung bình chung ≥ 80 điểm (theo thang điểm 160).

– Công bố kết quả: học viên xem kết quả thi tại website: sdh.hcmus.edu.vn sau ngày 20/5/2020.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh